Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 20 tháng 10 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 19:34 15/01/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 2 năm 2019, từ 07/01/2019 đến 13/01/2019 )

              KẾ HOẠCH TUẦN 21

- Thực hiện chương trình tuần 1 HKII.

- Cập nhật thông tin đúng quy định.

- Tăng cường công tác BD HSG chuẩn bị thi cấp huyện.

- Thầy Thuần tham gia làm công tác trọng tài tại PGD.

- 13h30 ngày 09/1 cô phúc tham gia họp BGK tại PGD huyện.

- Thứ 5 (10/01) 13h30: Sinh hoạt chuyên môn; Thao giảng định kỳ: T. Toàn

- 13h30 ngày 11/1 cô Phúc tham gia họp BGK tại PGD huyện.

- Tuyển chọn và tập luyện đội bóng đá ( Thầy Toàn, Thuần)

Các tin khác