Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 22 tháng 08 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 10:28 12/01/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 2 năm 2017, từ 09/01/2017 đến 15/01/2017 )

                KẾ HOẠCH TUẦN 21.

-Thực hiện chương trình tuần 1 HKII.

- Cập nhật LBG- TBDH kịp thời đúng qui định.

- Thứ 5 (12/01/2017)  13h30.

+ Tập huấn phần mềm E- learning.

+ Sinh hoạt tổ.

- Tham gia thi IOE cấp huyện (14/01/2017).

- Thứ 7 ( 15/01/2017) Họp PHHS theo xuất.

Các tin khác