Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 22 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 10:28 12/01/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 2 năm 2017, từ 09/01/2017 đến 15/01/2017 )

                KẾ HOẠCH TUẦN 21.

-Thực hiện chương trình tuần 1 HKII.

- Cập nhật LBG- TBDH kịp thời đúng qui định.

- Thứ 5 (12/01/2017)  13h30.

+ Tập huấn phần mềm E- learning.

+ Sinh hoạt tổ.

- Tham gia thi IOE cấp huyện (14/01/2017).

- Thứ 7 ( 15/01/2017) Họp PHHS theo xuất.

Các tin khác