Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 18 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 09:38 05/05/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 19 năm 2020, từ 04/05/2020 đến 10/05/2020 )

                        KẾ HOẠCH TUẦN 38

- Thực hiện chương trình Tuần 06 học kỳ II.

- Cập nhật lịch báo giảng, TBDH,  sổ đầu bài kịp thời, chính xác.

- GVCN nắm tình hình hs vắng, bỏ học báo cáo cho BGH

-  Phân công dạy thay giáo viên tham dự Đại hội Đảng bộ xã Quảng Thành 

+  Chiều thứ ba (05.5.2020)

 Dạy thay thầy T. Vững: tiết 6,7- C. Phúc

 Dạy thay thầy T. Sơn: tiết 6,7 - Cô Hiến

 Dạy thay thầy T. Khánh: tiết 8,10 - Cô Hiền

+ Sáng thứ 4( 06/05/2020)

 Dạy thay T. Sơn: tiết 1,2,3,5 - Cô Phúc.

 Dạy thay T. Lâm: tiết 4,5 - Cô Hiền

+ Chiều thứ tư (06/5/2020)

 Dạy thay thầy T. Khánh: tiết 6, 7 - Cô Phúc

-  Thứ năm ( 07/5/2020)

               13h30 : Họp Hội đồng.

               14h30 : Sinh hoạt Tổ chuyên môn

- Triển khai công tác bồi dưỡng học sinh giỏi khối 7, 8. 

- Tiếp tục tự học và hoàn thành các nội dung BDTX

Các tin khác