Trọng thầy mới được làm thầy ''

Ngày 19 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 09:38 05/05/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 19 năm 2020, từ 04/05/2020 đến 10/05/2020 )

                        KẾ HOẠCH TUẦN 38

- Thực hiện chương trình Tuần 06 học kỳ II.

- Cập nhật lịch báo giảng, TBDH,  sổ đầu bài kịp thời, chính xác.

- GVCN nắm tình hình hs vắng, bỏ học báo cáo cho BGH

-  Phân công dạy thay giáo viên tham dự Đại hội Đảng bộ xã Quảng Thành 

+  Chiều thứ ba (05.5.2020)

 Dạy thay thầy T. Vững: tiết 6,7- C. Phúc

 Dạy thay thầy T. Sơn: tiết 6,7 - Cô Hiến

 Dạy thay thầy T. Khánh: tiết 8,10 - Cô Hiền

+ Sáng thứ 4( 06/05/2020)

 Dạy thay T. Sơn: tiết 1,2,3,5 - Cô Phúc.

 Dạy thay T. Lâm: tiết 4,5 - Cô Hiền

+ Chiều thứ tư (06/5/2020)

 Dạy thay thầy T. Khánh: tiết 6, 7 - Cô Phúc

-  Thứ năm ( 07/5/2020)

               13h30 : Họp Hội đồng.

               14h30 : Sinh hoạt Tổ chuyên môn

- Triển khai công tác bồi dưỡng học sinh giỏi khối 7, 8. 

- Tiếp tục tự học và hoàn thành các nội dung BDTX

Các tin khác