Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 21 tháng 08 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 09:03 15/05/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 19 năm 2019, từ 06/05/2019 đến 12/05/2019 )

        KẾ HOẠCH TUẦN 38

- Coi thi Và chấm thi theo phân công.

- Cập nhật điểm các môn đã kiểm tra.

- Báo cáo chất lượng kiểm tra học kỳ II.

- GV Hoàn thành cập nhật điểm hồ sơ lớp 9, hạn cuối thứ 5 (09/05)

- Nộp đề khảo sát HSG khối 8 môn Tiếng Anh.

Các tin khác