Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''

Ngày 09 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 09:03 15/05/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 19 năm 2019, từ 06/05/2019 đến 12/05/2019 )

        KẾ HOẠCH TUẦN 38

- Coi thi Và chấm thi theo phân công.

- Cập nhật điểm các môn đã kiểm tra.

- Báo cáo chất lượng kiểm tra học kỳ II.

- GV Hoàn thành cập nhật điểm hồ sơ lớp 9, hạn cuối thứ 5 (09/05)

- Nộp đề khảo sát HSG khối 8 môn Tiếng Anh.

Các tin khác