Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 04 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 10:52 14/05/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 19 năm 2018, từ 07/05/2018 đến 13/05/2018 )

          KẾ HOẠCH TUẦN 38

- Tiếp tục coi thi và chấm thi HKII theo phân công chuyên môn.

- Cập nhật điểm vào sổ  và cổng TTĐT đúng quy định.

- Giáo viên báo cáo kết quả điểm kiểm tra HKII.

- Thứ 6 (11/5/2018) 

+ 7h30 họp hội đồng.

+ Giáo viên tập trung cập nhật điểm vào sổ, cổng TTĐT, học bạ

- Ngày 12/5/2018 giáo viên tiếp tục cập nhật điểm.

Các tin khác