Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''

Ngày 19 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 10:52 14/05/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 19 năm 2018, từ 07/05/2018 đến 13/05/2018 )

          KẾ HOẠCH TUẦN 38

- Tiếp tục coi thi và chấm thi HKII theo phân công chuyên môn.

- Cập nhật điểm vào sổ  và cổng TTĐT đúng quy định.

- Giáo viên báo cáo kết quả điểm kiểm tra HKII.

- Thứ 6 (11/5/2018) 

+ 7h30 họp hội đồng.

+ Giáo viên tập trung cập nhật điểm vào sổ, cổng TTĐT, học bạ

- Ngày 12/5/2018 giáo viên tiếp tục cập nhật điểm.

Các tin khác