Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 25 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 11:47 16/05/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 19 năm 2017, từ 08/05/2017 đến 14/05/2017 )

 

                  KẾ HOẠCH TUẦN 38

- Tiếp tục coi thi và chấm thi theo phân công.

- Cập nhật điểm vào sổ, cổng TTĐT.

- Thứ 6 (12/05) 7h30 Họp hội đồng.

- Báo cáo chất lượng kiểm tra học kì 2.

- GVCN báo cáo hai mặt chất lượng.

- Thứ 7 học bình thường.

Các tin khác