Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 11:47 16/05/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 19 năm 2017, từ 08/05/2017 đến 14/05/2017 )

 

                  KẾ HOẠCH TUẦN 38

- Tiếp tục coi thi và chấm thi theo phân công.

- Cập nhật điểm vào sổ, cổng TTĐT.

- Thứ 6 (12/05) 7h30 Họp hội đồng.

- Báo cáo chất lượng kiểm tra học kì 2.

- GVCN báo cáo hai mặt chất lượng.

- Thứ 7 học bình thường.

Các tin khác