Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''

Ngày 19 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 18:07 26/04/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 37
( Tuần 18 năm 2020, từ 27/04/2020 đến 03/05/2020 )

                        KẾ HOẠCH TUẦN 37

-  Thực hiện dạy và học theo TKB mới áp dụng tỪ 27/04/2020.

- Thực hiện chương trình tuần 5 hk 2.

- GVCN nắm tình hình học sinh của lớp và báo cáo cho BGH.

- GV thực hiện dạy tiếp nối chương trình dạy học trên truyền hình đối với Anh Văn khối 9 (:hệ 7 năm và hệ 10 năm)

-  Đối với học sinh khối 6;7;8, 9 GV dạy tiếp tục chương trình đã dạy qua internet cho học sinh thep PPCT đã tinh giảm.

- Thầy Khánh nộp đề tài SKKN  cho nhà trường 02 bản (Ngày 27/4/2020).

- Rà soát lại PPCT học kì II tinh giảm nộp thứ 7( 20/4): Môn Tiếng Anh 6,7,8,9 là 12 tuấn, ÂN, TD, MT là 10 tuần.

- Triển khai công văn 1360/BGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá học kỳ II cho giáo viên.

- GVCN khối 8 đốc thúc học sinh tham gia học nghề đầy đủ.

- Nghỉ lễ 30/4v và  01/05

- Tham gia trực lễ theo phân công

- Tiếp tục tự học và hoàn thành các nội dung BDTX

Các tin khác