Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 20 tháng 10 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 19:20 02/05/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 18 năm 2019, từ 29/04/2019 đến 05/05/2019 )

                KẾ HOẠCH TUẦN 37

- Thực hiện chương trình tuần 16 hk2.

- Thứ 2,3,4 Nghỉ lễ.

- Cập nhật các thông tin đầy đủ, kịp thời.

- Tăng cường ôn tập cho học sinh.

- Thứ 5 ( 02/05) 

+ 9h00  Họp hội đồng.

+ Buổi chiều học bù TKB chiều thứ 2.

- Thứ 6,7 coi thi và chấm thi theo phân công chuyên môn.

Các tin khác