Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''

Ngày 13 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 19:20 02/05/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 18 năm 2019, từ 29/04/2019 đến 05/05/2019 )

                KẾ HOẠCH TUẦN 37

- Thực hiện chương trình tuần 16 hk2.

- Thứ 2,3,4 Nghỉ lễ.

- Cập nhật các thông tin đầy đủ, kịp thời.

- Tăng cường ôn tập cho học sinh.

- Thứ 5 ( 02/05) 

+ 9h00  Họp hội đồng.

+ Buổi chiều học bù TKB chiều thứ 2.

- Thứ 6,7 coi thi và chấm thi theo phân công chuyên môn.

Các tin khác