Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 02 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 10:42 14/05/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 18 năm 2018, từ 30/04/2018 đến 06/05/2018 )

                             KẾ HOẠCH TUẦN 37:

- Tham gia trực cơ quan theo phân công.

- Coi thi và chấm thi HKII theo phân công chuyên môn.

- Cập nhật điểm vào sổ  và cổng TTĐT đúng quy định.

- Thứ 6 ( 04/05/2018) Nộp hồ sơ cho chuyên môn kiểm tra.

Các tin khác