Người thầy giáo trung bình thích giải thích, những thầy giáo giỏi, thầy giáo năng khiếu tiết lộ những giản đơn "

Ngày 19 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 20:10 04/05/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 18 năm 2017, từ 01/05/2017 đến 07/05/2017 )

             KẾ HOẠCH TUẦN 37

- Coi thi và chấm thi theo phân công chuyên môn.

- Các môn thi xong cập nhật điểm vào sổ chính cổng TTĐT.

- Thầy Khánh tham gia tập văn nghệ theo công lệnh ngày 04-05/05/2017.

Các tin khác