Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 18 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 19:15 21/04/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 17 năm 2020, từ 20/04/2020 đến 26/04/2020 )

                                        KẾ HOẠCH TUẦN 36

 - Học sinh nghỉ học phòng dịch  Covid-19 từ 20/4 đến 26/4. học qua internet, mail..

-  GVBM, GV dạy bồi dưỡng tiếp tục hướng dẫn học sinh tự học qua các phương tiện thông tin.

-  C Phúc, T. Sơn tiếp tục nắm tình hình học sinh lớp 9 tham gia học trên truyền hình TRT theo kế hoạch của sở giáo dục và báo cáo về CM.

- Tham gia trực trường theo phân công của Hiệu trưởng.

- Đốc thúc GVBM soạn và nộp bài giảng qua tổ chuyên môn, lên trang web trường.

- GVCN liên  hệ, đốc thúc và kiểm tra học sinh học tập qua internet, mail..và báo cáo về CM.

- Chiều thứ 5 ( 23/4) lúc 13h30 Tập trung lao động vệ sinh phòng học.

- Giáo viên đăng ký chiến sĩ thi đua các cấp rà soát sáng kiến kinh nghiệm, nộp BGH chậm nhất ngày 25/4/2020.

- Tiếp tục tự học và hoàn thành các nội dung BDTX.

Các tin khác