Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 02 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 08:15 26/04/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 17 năm 2019, từ 22/04/2019 đến 28/04/2019 )

                KẾ HOẠCH TUẦN 36

- Thực hiện chương trình tuần 15 hk2.

- Cập nhật các thông tin đầy đủ, kịp thời.

- Tăng cường ôn tập cho học sinh.

- Các môn chậm tiết có kế hoạch dạy bù kịp chương trình.

- Các môn TD, Nhạc, Mĩ Thuật, nói Tiếng Anh tổ chức thi HK2 trong TKB.

- Thứ 5 ( 25/04) 

+ Tiết 3,4,5 học bù TKB chiều thứ 2.

+ 8h50 - 9h50 thi nghe Tiếng Anh khối 9.

+ 13h30 sinh hoạt chuyên môn.

+ 14h00 tổ chức ngoại khóa môn Tiếng Anh 6.

- Các môn thi xong báo cáo điểm cho CM.

Các tin khác