Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''

Ngày 18 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 15:30 13/04/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 16 năm 2020, từ 13/04/2020 đến 19/04/2020 )

                                   KẾ HOẠCH TUẦN 35

 - Học sinh nghỉ học phòng dịch  Covid-19 từ 13/4 đến 19/4. học qua internet, mail..

-  GVBM, GV dạy bồi dưỡng tiếp tục hướng dẫn học sinh tự học qua các phương tiện thông tin.

-  C Phúc, T. Sơn tiếp tục nắm tình hình học sinh lớp 9 tham gia học trên truyền hình TRT theo kế hoạch của sở giáo dục và báo cáo về CM.

- Tham gia trực trường theo phân công của Hiệu trưởng.

- Tổng hợp PPCT HKII  tinh giảm nộp chjuyên môn.

- Đốc thúc GVBM soạn và nộp bài giảng qua tổ chuyên môn, lên trang web trường.

- GVCN liên  hệ, đốc thúc và kiểm tra học sinh học tập qua internet, mail...

- Sáng thứ 7(18/04) truecj cơ quan và sắp xếp phòng thiết bị lúc 7h30 ( toàn tổ)

- Tiếp tục tự học và hoàn thành các nội dung BDTX.

Các tin khác