Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù ''

Ngày 13 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 10:26 18/04/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 16 năm 2017, từ 17/04/2017 đến 23/04/2017 )

 

               KẾ HOẠCH TUẦN 35.

 

- Thực hiện chương trình tuần 15 hk2.

- Cập nhật các thông tin kịp thởi đúng quy định.

- Rà soát chương trình có kế hoạc dạy bù kịp chương trình.

- Nộp hồ sơ cho CM kiểm tra (20/04).

- Thứ 5(20/04) 13h30 Sinh Hoạt tổ

+ Đánh giá bài thu hoạch BDTX.

- Các môn TD, Nhạc, M. Thuật tự tổ chức kiểm tra hk2 từ ngày 24/04 và hoàn thành trước ngày 29/04.

- Tiếp tục bồi dưỡng HSG các khối.

- Thầy Khánh coi thi nghề tại TTKT-HN huyện, lúc 8h00 ngày 22/04.

- Ngày 22,23/04/2017 Thầy Thuần, Toàn tham gia làm công tác trọng tài ĐH TDTT Xã Quảng Thành.

Các tin khác