Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Ngày 13 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 08:21 06/04/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 15 năm 2020, từ 06/04/2020 đến 12/04/2020 )

                 KẾ HOẠCH TUẦN 34

- Học sinh nghỉ học phòng dịch Covid-19 từ 06/4 đến 12/4

- Tham gia trực trường theo phân công của Hiệu trưởng.

-  GVBM, GV dạy bồi dưỡng tiếp tục hướng dẫn học sinh tự học qua các phương tiện thông tin.

- Học trực tuyến môn Tiếng Anh khối 9  trên truyền hình TRT theo kế hoạch của sở giáo dục.

- Tự học các nội dung BDTX năm học 
Các tin khác