Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 30 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 19:52 10/04/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 15 năm 2019, từ 08/04/2019 đến 14/04/2019 )

          KẾ HOẠCH TUẦN 34

 - Thực hiện chương trình tuần 13hk2

- Cập nhật các thông tin đầy đủ, kịp thời.

- Cập nhật điểm vao sổ, cổng TTĐT.

- Các môn chậm tiết có kế hoạch dạy bù kịp chương trình.

- Hoàn thành và nộp kế hoạch BDTX năm học 2018 - 2019 

- Tiếp tục BD HSG.

- Thứ 5 ( 11/04) 

+ Tiết 3,4,5 học bù TKB chiều thứ 2.

+ 13h30 sinh hoạt tổ, thao giảng: Cô Phúc.

+ Giáo viên nộp hồ sơ cho chuyên môn kiểm tra.

Các tin khác