Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 28 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 19:52 10/04/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 15 năm 2019, từ 08/04/2019 đến 14/04/2019 )

          KẾ HOẠCH TUẦN 34

 - Thực hiện chương trình tuần 13hk2

- Cập nhật các thông tin đầy đủ, kịp thời.

- Cập nhật điểm vao sổ, cổng TTĐT.

- Các môn chậm tiết có kế hoạch dạy bù kịp chương trình.

- Hoàn thành và nộp kế hoạch BDTX năm học 2018 - 2019 

- Tiếp tục BD HSG.

- Thứ 5 ( 11/04) 

+ Tiết 3,4,5 học bù TKB chiều thứ 2.

+ 13h30 sinh hoạt tổ, thao giảng: Cô Phúc.

+ Giáo viên nộp hồ sơ cho chuyên môn kiểm tra.

Các tin khác