Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 02 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 14:49 09/04/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 15 năm 2018, từ 09/04/2018 đến 15/04/2018 )

 KẾ HOẠCH TUẦN 34:

- Thực hiện chương  trình tuần 31.

GVBM có KH tự dạy bù để đảm bảo chương trình.

- Cập nhật các thông tin đúng quy định.

- Tăng cường kiểm tra thường xuyên học sinh

- Thứ năm (12/04) 13h30 Sinh hoạt tổ chuyên môn

+ Triển khai chuyên đề tổ( Môn Tiếng Anh khối 6)

- Tiếp tục BD HSG các khối

- Dự giờ thầy Lâm: 

- Giáo viên đăng kí CSTĐCS nộp SKKN 

- Nộp bài thu hoạch BDTX năm học 2017-2018.

Các tin khác