Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 19 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 18:08 13/04/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 15 năm 2017, từ 10/04/2017 đến 16/04/2017 )

 

               KẾ HOẠCH TUẦN 34

- Thực hiện chương trình tuần 14 hk2.

- Cập nhật các thông tin đầy đủ, kịp thời.

- Các môn chậm tiết có kế hoạch dạy bù kịp chương trình.

- Thứ 5 ( 13/04)

+ 8h00 Tham gia tổng kết hội thi gv dạy giỏi Huyện tại PGD ( Thầy Lâm).

+ 13h30 Hội thảo công tác chủ nhiệm.

- GV tăng cường kiểm tra thường xuyên học sinh.

- Tiếp tục bồi dưỡng HSG các khối.

- Chủ nhật ( 16/04) Học bù TKB ngày thứ 7.

Các tin khác