Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 28 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 18:08 13/04/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 15 năm 2017, từ 10/04/2017 đến 16/04/2017 )

 

               KẾ HOẠCH TUẦN 34

- Thực hiện chương trình tuần 14 hk2.

- Cập nhật các thông tin đầy đủ, kịp thời.

- Các môn chậm tiết có kế hoạch dạy bù kịp chương trình.

- Thứ 5 ( 13/04)

+ 8h00 Tham gia tổng kết hội thi gv dạy giỏi Huyện tại PGD ( Thầy Lâm).

+ 13h30 Hội thảo công tác chủ nhiệm.

- GV tăng cường kiểm tra thường xuyên học sinh.

- Tiếp tục bồi dưỡng HSG các khối.

- Chủ nhật ( 16/04) Học bù TKB ngày thứ 7.

Các tin khác