Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù ''

Ngày 13 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 19:29 03/04/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 14 năm 2019, từ 01/04/2019 đến 07/04/2019 )

           KẾ HOẠCH TUẦN 33

 - Thực hiện chương trình tuần 12hk2

- Cập nhật các thông tin đầy đủ, kịp thời.

- Cập nhật điểm vao sổ, cổng TTĐT.

- Nộp đề cương, đề kiểm tra hk2 đề xuất.

- Hoàn thành va nộp kế hoạch BDTX năm học 2018-2019 

- Nộp đề tài SKKN

- Tiếp tục BD HSG tham gia thi cấp tỉnh.

- Thứ 5 ( 04/04) 

+ 9h00 họp hội đồng

+ Buổi chiều học bù TKB sáng thứ 2.

+ 13h30 thầy Thuần tham gia tập huấn nâng  cao đuối nước.

- Thầy Toàn, Thuần tham gia coi thi nghề lớp 8, từ ngày 06-07/04 tại TTBDTX huyện.

Các tin khác