Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 16 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 14:47 04/04/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 14 năm 2017, từ 03/04/2017 đến 09/04/2017 )

 

                   KẾ HOẠCH TUẦN 33

- Thực hiện chương trình tuần 12-13 hk2.

- Cập nhật các thông tin kịp thời.

- GV chậm tiết có kế hoạch dạy bù kịp chương trình.

- Rà soát các chỉ tiêu năm học

- Nộp bài thu hoạch BDTX.

- Nộp SKKN cho chuyên môn.

- Thứ 6(07/04/2017) 15h15 Họp Hội Đồng.

- Cô Phúc Chấm thi học sinh giỏi Tỉnh ngày 8,9,10/04/2017.

- Dạy thay cô Phúc đi công tác:

+ Chiều thứ 2( 10/04): Tiết 6,7 : Cô Hương.

Các tin khác