Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 22 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 14:47 04/04/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 14 năm 2017, từ 03/04/2017 đến 09/04/2017 )

 

                   KẾ HOẠCH TUẦN 33

- Thực hiện chương trình tuần 12-13 hk2.

- Cập nhật các thông tin kịp thời.

- GV chậm tiết có kế hoạch dạy bù kịp chương trình.

- Rà soát các chỉ tiêu năm học

- Nộp bài thu hoạch BDTX.

- Nộp SKKN cho chuyên môn.

- Thứ 6(07/04/2017) 15h15 Họp Hội Đồng.

- Cô Phúc Chấm thi học sinh giỏi Tỉnh ngày 8,9,10/04/2017.

- Dạy thay cô Phúc đi công tác:

+ Chiều thứ 2( 10/04): Tiết 6,7 : Cô Hương.

Các tin khác