Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 22 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 14:47 04/04/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 14 năm 2017, từ 03/04/2017 đến 09/04/2017 )

 

                   KẾ HOẠCH TUẦN 33

- Thực hiện chương trình tuần 12-13 hk2.

- Cập nhật các thông tin kịp thời.

- GV chậm tiết có kế hoạch dạy bù kịp chương trình.

- Rà soát các chỉ tiêu năm học

- Nộp bài thu hoạch BDTX.

- Nộp SKKN cho chuyên môn.

- Thứ 6(07/04/2017) 15h15 Họp Hội Đồng.

- Cô Phúc Chấm thi học sinh giỏi Tỉnh ngày 8,9,10/04/2017.

- Dạy thay cô Phúc đi công tác:

+ Chiều thứ 2( 10/04): Tiết 6,7 : Cô Hương.

Các tin khác