Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "

Ngày 19 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 09:17 31/03/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 13 năm 2019, từ 25/03/2019 đến 31/03/2019 )

             KẾ HOẠCH TUẦN 32

 - Thực hiện chương trình tuần 11hk2

- Cập nhật các thông tin đầy đủ, kịp thời.

- Cập nhật điểm vao sổ, cổng TTĐT.

- Nộp đề cương, đề kiểm tra hk2 đề xuất.

- Hoàn thành va nộp kế hoạch BDTX năm học 2018-2019 ( 28/03)

- Tiếp tục BD HSG tham gia thi cấp tỉnh.

- Thứ 4 ( 27/03) dự giơ thây Lâm, tiết 8, lớp 8/4( gv trống tiết tham gia dự)

- GVCN cập nhật vắng tháng 03.

Các tin khác