Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 07 tháng 04 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 10:22 27/03/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 13 năm 2018, từ 26/03/2018 đến 01/04/2018 )

                    KẾ HOẠCH TUẦN 32:

- Thực hiện chương  trình tuần 29.

GVBM có KH tự dạy bù để đảm bảo chương trình.

- Cập nhật các thông tin đúng quy định.

- Nộp đề kiểm tra định kì, đè cươg HKII qua tổ.( hạn nộp 30/03)

- Thứ 5 (29/03) Học TKB thứ 6.

- Thứ 6 (30/03) Học TKB thứ 5.

- Tiếp tục BD HSG các khối; Cô Hiền, Cô Phúc.

- Hoàn thành các nội dung BDTX năm học 2017-2018 ( Hạn nộp 07/04).

- GVCN rà soát biên bản kiểm tra học bạ, cập nhật vắng tháng 03.

Các tin khác