Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''

Ngày 19 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 16:21 25/03/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 12 năm 2020, từ 16/03/2020 đến 22/03/2020 )

          KẾ HOẠCH TUẦN 31

- Học sinh nghỉ học phòng dịch  Covid-19.

- T. Toàn Tiếp tục rà soát minh chứng KĐCL.

-  Tham gia trực trường theo phân công của Hiệu trưởng.

- Tiếp tục tự học các nội dung BDTX

- GVBM, GV dạy bồi dưỡng tiếp tục hướng dẫn học sinh tự học qua các phương tiện thông tin.

 
Các tin khác