Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 20 tháng 10 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 08:37 26/03/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 12 năm 2019, từ 18/03/2019 đến 24/03/2019 )

             KẾ HOẠCH TUẦN 31

 - Thực hiện chương trình tuần 10hk2

- Cập nhật các thông tin đầy đủ, kịp thời.

- Nộp đề cương, đề kiểm tra hk2 đề xuất.

 - GV đăng kí STDDCS nộp đè tài SKKN (21/03)

- Hoàn thành kế hoạch BDTX ( 28/03)

- Tiếp tục BD HSG tham gia thi cấp tỉnh.

- Thứ 4 ( 20/03) thầy Thuần tham gia tập huấn bơi.

- Thứ 5 (21/03) tham gia và tổ chức hoạt động ngoại khóa.

Các tin khác