Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù ''

Ngày 16 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 08:37 26/03/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 12 năm 2019, từ 18/03/2019 đến 24/03/2019 )

             KẾ HOẠCH TUẦN 31

 - Thực hiện chương trình tuần 10hk2

- Cập nhật các thông tin đầy đủ, kịp thời.

- Nộp đề cương, đề kiểm tra hk2 đề xuất.

 - GV đăng kí STDDCS nộp đè tài SKKN (21/03)

- Hoàn thành kế hoạch BDTX ( 28/03)

- Tiếp tục BD HSG tham gia thi cấp tỉnh.

- Thứ 4 ( 20/03) thầy Thuần tham gia tập huấn bơi.

- Thứ 5 (21/03) tham gia và tổ chức hoạt động ngoại khóa.

Các tin khác