Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 14:43 26/03/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 12 năm 2018, từ 19/03/2018 đến 25/03/2018 )

 KẾ HOẠCH TUẦN 31:

- Thực hiện chương  trình tuần 28.

GVBM có KH tự dạy bù để đảm bảo chương trình chung.

- Cập nhật các thông tin đúng quy định.

- Nộp đề kiểm tra định kì, đè cươg HKII qua tổ.

- Tiếp tục BD HSG các khối; Cô Hiền, Cô Phúc.

- Hoàn thành các nội dung BDTX, SKKN nộp chuyên môn 31/03.

- Tham gia hội trại 26/03 ( ngày 23-24/03/2018)

- Chủ nhật (25/03) đưa hs tham gia thi đấu cờ vua tại ĐH TDTT huyện; thầy Toàn, T. Thuần.

Các tin khác