Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 19 tháng 09 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 08:52 22/03/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 12 năm 2017, từ 20/03/2017 đến 26/03/2017 )

 

                         KẾ HOẠCH TUẦN 31

- Thực hiện chương trình tuần 10-11 hk2.

- Cập nhật LBG, điểm kịp thời đúng quy định.

- Nộp đề cương, đề kiểm tra hk2 đề xuất.

- Nộp đề kiểm tra định kì cho cô Ánh.

- Thứ 5 ( 23/03/2017) 14h00 Sinh Hoạt chuyên môn.

- Thứ 6 (24/03/2017) Dự giờ cô Hương, Tiết 8, gv dự cô Phúc.

- Tiếp tục bồi dưỡng HSG các khối.

- Tham gia hoạt động 26/03 theo kế hoạch.

- Hoàn thành các nội dung BDTX, SKKN.

 

Các tin khác