Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 13 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 14:15 11/03/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 11 năm 2020, từ 09/03/2020 đến 15/03/2020 )

                       KẾ HOẠCH TUẦN 30

- Học sinh nghỉ học phòng dịch cúm Covid-19 từ 09/3 - 15/3/2020

- Thứ 3 (10/3) - 7h30: Toàn tổ lao động làm vệ sinh phòng học.

- Sáng thứ 6(13/3) - 7h30: T.Toàn- Họp rà soát hồ sơ tự đánh giá (KĐCL).  

- Tham gia trực trường theo phân công của Hiệu trưởng.

- GV dạy bồi dưỡng tiếp tục hướng dẫn học sinh tự học qua các phương tiện thông tin.

Các tin khác