Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 29 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 08:30 26/03/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 11 năm 2019, từ 11/03/2019 đến 17/03/2019 )

            KẾ HOẠCH TUẦN 30

 - Thực hiện chương trình tuần 9hk2

- Cập nhật các thông tin đầy đủ, kịp thời.

- Nộp đè cương, đề kiể tra HK2 đề xuất

- Tiếp tục BD HSG khối 7,8

- Thứ 5 (14/3)

+ 7h30 thầy Toàn họp liên tịch

+ Tiết 3,4 học bù TKB thứ 5.

+ 13h30 tập huấn huẩn giáo viên.

+ 15h05 thao giảng thầy Sơn.

- Thứ 6( 15/3) thầy Toàn, Thuần đưa hs tham gia khảo sát điền kinh.

- Thứ 7( 16/03) Thầy Toàn, Thuần, Khánh tham gia đá bóng công đoàn.

Các tin khác