Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 17 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 10:40 15/03/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 11 năm 2017, từ 13/03/2017 đến 19/03/2017 )

 

                                 KẾ HOẠCH TUẦN 30

- Thực hiện chương trình tuần 9 hk2.

- Cập nhật LBG, TBDH, Điểm kịp thời đúng quy định.

- Thứ 3( 14/03/2017) Đưa hs tham gia khảo sát Điền Kinh tại THCS Đặng Dung.

- Giáo viên chậm tiết có kế hoạch dạy bù kịp chương trình.

- Nộp đề cương, đề kiểm tra hk2 đề xuất.

- Thứ 5( 16/03/2017)

+ Thầy khánh tham gia SHCM Cụm tại THCS Ngô Thế Lân, lúc 14h00.

+ 13h30 SHCM, Thao giảng: Cô Hiền. Kiểm tra hồ sơ giáo viên.

- Tiếp tục bồi dưỡng HSG.

- Hoàn thành các nội dung BDTX.

- Ngày 18,19/03 Tham gia Đá Bóng Công Đoàn( Thầy Thuần, khánh, Toàn)

Các tin khác