Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 05 tháng 04 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 10:40 15/03/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 11 năm 2017, từ 13/03/2017 đến 19/03/2017 )

 

                                 KẾ HOẠCH TUẦN 30

- Thực hiện chương trình tuần 9 hk2.

- Cập nhật LBG, TBDH, Điểm kịp thời đúng quy định.

- Thứ 3( 14/03/2017) Đưa hs tham gia khảo sát Điền Kinh tại THCS Đặng Dung.

- Giáo viên chậm tiết có kế hoạch dạy bù kịp chương trình.

- Nộp đề cương, đề kiểm tra hk2 đề xuất.

- Thứ 5( 16/03/2017)

+ Thầy khánh tham gia SHCM Cụm tại THCS Ngô Thế Lân, lúc 14h00.

+ 13h30 SHCM, Thao giảng: Cô Hiền. Kiểm tra hồ sơ giáo viên.

- Tiếp tục bồi dưỡng HSG.

- Hoàn thành các nội dung BDTX.

- Ngày 18,19/03 Tham gia Đá Bóng Công Đoàn( Thầy Thuần, khánh, Toàn)

Các tin khác