Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''

Ngày 13 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 11:02 06/03/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 10 năm 2020, từ 02/03/2020 đến 08/03/2020 )

               KẾ HOẠCH TUẦN 29

- Học sinh nghỉ học phòng dịch cúm Covid-19 từ 02/3 -08/3/2020

-  Chiều thứ 2 (03/3) - 13h30: T. Lâm, T. Thuần,  tham gia trồng cây tại sân  trường.

- Sáng thứ 6(06/3) - 7h30: T.Toàn- Họp rà soát hồ sơ tự đánh giá (KĐCL).  

- Tham gia trực trường theo phân công của Hiệu trưởng.

- GV dạy bồi dưỡng tiếp tục hướng dẫn học sinh tự học qua các phương tiện thông tin.

Các tin khác