Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 26 tháng 06 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 20:28 05/03/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 10 năm 2019, từ 04/03/2019 đến 10/03/2019 )

            KẾ HOẠCH TUẦN 29

 - Thực hiện chương trình tuần 8hk2

- Cập nhật các thông tin đầy đủ, kịp thời.

- Tăng cường công tác BD HSG tham gia dự thi Tỉnh.

- 8h45 Thứ 3(5/03) Cô Phúc, thầy Thuần họp đoàn KTTD.

- Tiếp tục triển khai công tác BD HSG K7,8. 

- Ra đề cương, đề KTHK2 đề xuất:

+ AV9, AV8 củ: Thầy Sơn.

+ AV8 mới, AV7: Cô Phúc.

+ AV6: Cô Hiền.

- Thứ 4 (6/03) buổi chiều vào học tiết 6 lúc 12h30.

 + 15h40 Hội Đồng,

- Thứ 5 (07/03) Tham gia tham quan 8/3.

- KTTD thầy Toàn: sáng thứ 4, tiết 3, lớp 8/2. Chiều thứ 7, tiết 9, lớp 6/3.

- Hoàn thành KH BDTX, SKKN, đề tài cải tiến kỹ thuât.

- Tiếp tục tuyển chọn và tập luyện đội Điền Kinh( thầy Toàn, Thuần)

Các tin khác