Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''

Ngày 17 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 20:28 05/03/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 10 năm 2019, từ 04/03/2019 đến 10/03/2019 )

            KẾ HOẠCH TUẦN 29

 - Thực hiện chương trình tuần 8hk2

- Cập nhật các thông tin đầy đủ, kịp thời.

- Tăng cường công tác BD HSG tham gia dự thi Tỉnh.

- 8h45 Thứ 3(5/03) Cô Phúc, thầy Thuần họp đoàn KTTD.

- Tiếp tục triển khai công tác BD HSG K7,8. 

- Ra đề cương, đề KTHK2 đề xuất:

+ AV9, AV8 củ: Thầy Sơn.

+ AV8 mới, AV7: Cô Phúc.

+ AV6: Cô Hiền.

- Thứ 4 (6/03) buổi chiều vào học tiết 6 lúc 12h30.

 + 15h40 Hội Đồng,

- Thứ 5 (07/03) Tham gia tham quan 8/3.

- KTTD thầy Toàn: sáng thứ 4, tiết 3, lớp 8/2. Chiều thứ 7, tiết 9, lớp 6/3.

- Hoàn thành KH BDTX, SKKN, đề tài cải tiến kỹ thuât.

- Tiếp tục tuyển chọn và tập luyện đội Điền Kinh( thầy Toàn, Thuần)

Các tin khác