Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 13 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 17:04 08/03/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 10 năm 2017, từ 06/03/2017 đến 12/03/2017 )

 

                             KẾ HOẠCH TUẦN 29

 

- Thực hiện chương trình tuần 8-9 HKII.

- Cập nhật các thông tin kịp thời, đúng quy định.

- Xây dựng đề cương, đề kiểm tra học kỳ 2 đề xuất.

- Thứ 5(09/03) vào học lúc 7h00.

+ 9h00 tham gia hoạt động kỉ niệm ngày 08/03.

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi.

- Hoàn thành các nội dung BDTX.

- Chủ nhật(12/03/2017) đưa hs tham gia thi "Tiếng hát măng non"( Thầy khánh, Thuần.)

Các tin khác