Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 28 tháng 02 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 17:02 05/01/2021  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 1 năm 2021, từ 04/01/2021 đến 10/01/2021 )

                KẾ HOẠCH TUẦN 18.

 - Thực hiện chương trình tuần 15.

-  Rà soát, cập nhật lịch báo giảng và sổ đầu bài đúng quy định.

- Hoàn tành cập nhật điểm, xếp loại, đánh giá kết quả HKI.

- Ra đề thi HSG nộp chậm nhất chiều thứ 3 (05/01/2021) 

TA 8( T. Sơn); TA 9 ( C. Phúc  )

- Thứ 5 (07/01/2021)

+ Cô Phúc coi thi HSG Trường.

+ 13h30: Sinh hoạt chuyên môn

+  Kiểm tra hồ sơ học bạ, sổ điểm khối 8 ( Cả tổ)

- GV hoàn thành việc học tập CT GDPT tổng thể 2018 và modul 1 đến ngày 05/01/2021.

- Thầy Toàn, T. Thuần tiếp tục tuyển chon và tập luyện hs tham gia các môn HKPĐ huyện.

Các tin khác