Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 13 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 11:24 02/01/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 1 năm 2019, từ 31/12/2018 đến 06/01/2019 )

               KẾ HOẠCH TUẦN 20.

- Hoàn thành chương trình HKI

- Cập nhật điểm vào cổng TTĐT, sổ gọi tên ghi điểm, sổ học bạ.

- Thứ 3 (01/01/2019) -  Nghỉ lễ

- Thứ 4 (02/01) - 7h30:Họp chuyên môn. Cập nhật điểm. Báo cáo chất lượng điểm KTHKI.

- Thứ 5 (03/01)

+ 7h30: Khảo sát HSGK 8,9( GV dạy BD tham gia coi và chấm)

+ 13h30: Họp hội đồng sư phạm.

+ 14h30: Sơ kết tổ HKI

+ Thầy Thuần tham gia họp bàn giải bóng đá Cụm.

- Thứ 6 (04/01) - Sơ kết lớp và kiểm tra chéo hồ sơ theo xuất học (GVCN)

- Thứ 7 (05/01) - Dạy và học TKB thứ 4.

- Ngày (05,06/01/2019) Thầy Toàn, thầy Lâm tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức An ninh - Quốc phòng tại TTBDCT huyện.

Các tin khác