Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "

Ngày 02 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 19:18 15/01/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 1 năm 2018, từ 01/01/2018 đến 07/01/2018 )

                      KẾ HOẠCH TUẦN 20

- Coi thi và chấm thi HKI theo phân công từ 02/01/2018 đến 04/01/2018.

- Cập nhật điểm HKI vào cổng TTĐT và sổ điểm.

-  GVBM báo cáo chất lượng điểm thi HKI cho CM.

-  Thứ 7 (06/01): GVCN báo cáo 2 mặt chất lượng của lớp.

Các tin khác