Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 10:23 12/01/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 1 năm 2017, từ 02/01/2017 đến 08/01/2017 )

                KẾ HOẠCH TUẦN 20.

- Hoàn thành chương trình HKI.

- Khảo sát hsg cấp trường.

- Thứ 5 ( 05/1/2017)

+ 13h30 Họp hội đồng.

+ 14h30 Sơ kết tổ.

- Nộp bài dự thi tích hợp liên môn- VDKT liên môn.

- Đốc thúc hs hoàn thành vòng 20 IOE chuẩn bị thi cấp Huyện.( cô Phúc) 

Các tin khác