Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 22 tháng 08 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 00:27 03/11/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 12
( Tuần 45 năm 2015, từ 02/11/2015 đến 08/11/2015 )

KẾ HOẠCH TUẦN 12.

 

 

 Thực hiện chương trình tuần 12 HKI năm học 2015 - 2016

 Lên lịch báo giảng kịp thời, đúng quy định, cập nhật sổ điểm.

 Hướng dẫn học sinh thi IOE  (T. Vững) thứ 5 lúc 9h00.

 Bồi dưỡng học sinh hùng biện Tiếng Anh.(C. Phúc)

 Họp hội đồng sư phạm thứ 5 13h30.

 Kiểm tra đăng ký cập nhật hồ sơ lên mạng.

Cô Phúc chuẩn bị kế hoạch chuyên đề tổ.

Thầy Lâm chuẩn bị bài dự thi giáo viên dạy giỏi trường.

Các tin khác