Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Ngày 30 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 15:08 26/10/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 44 năm 2015, từ 26/10/2015 đến 01/11/2015 )

KẾ HOẠCH TUẦN 11.

 

Thực hiện chương trình tuần 11 HKI năm học 2015 - 2016

Lên lịch báo giảng kịp thời, đúng quy định, cập nhật sổ điểm.

Hướng dẫn học sinh thi IOE  (T. Vững) thứ 5 lúc 9h00.

Bồi dưỡng học sinh hùng biện Tiếng Anh.(C. Phúc)

Sinh hoạt chuyen đề cụm môn TA tại THCS Nguyễn Hữu Đà.

Kiểm tra đăng ký cập nhật hồ sơ lên mạng.

Nộp đề kiểm tra và thi kỳ 1. Cô Hiền AV 8, Cô Phúc AV 7 T. Vững AV 6, 9. AV 6, 7 kỳ 1 có phần nghe.

Nộp hồ sơ cho chuyên môn kiểm tra. (GV TA).

Các tin khác