Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''

Ngày 20 tháng 10 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 20:09 02/03/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 9 năm 2016, từ 29/02/2016 đến 06/03/2016 )

KẾ HOẠCH TUẦN 9 KỲ II

Thực hiện chương trình tuần 9 kỳ II.

Tiếp tục ổn định nề nếp dạy và học.

Nắm chắc số lượng HS, chuyên cần trong các giờ học cụ thể.

Chiều thứ năm 03/3) 13h30 - Họp hội đồng sư phạm.

Cập nhật đăng ký đồ dùng dạy học lên mạng.

Xây dựng đội học sinh giỏi môn tiếng anh 7.(Cô Phúc)

Thanh tra toàn diện T.Toàn dự giờ tiết 3 thứ 3, tiết 8 thứ 4. T.Vững, T.Thuần.

Các tin khác