Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 28 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 15:25 05/01/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 53 năm 2015, từ 28/12/2015 đến 03/01/2016 )

KẾ HOẠCH TUẦN 20.

Thực hiện chương trình tuần 20 HKI năm học 2015 - 2016

GVCN nắm chắc tình hình số lượng lớp báo cáo cho nhà trường.

Cập nhật toàn bộ điểm vào sổ, lên mạng hoàn tất hồ sơ kỳ 1.

Báo cáo kết quả kỳ 1.

Sơ kết tổ học kỳ 1.

Giáo viên cồn tiết vẫn tiếp tục dạy hết chương trình kỳ 1.

Các tin khác