Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 13 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 15:22 05/01/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 19
( Tuần 52 năm 2015, từ 21/12/2015 đến 27/12/2015 )

KẾ HOẠCH TUẦN 19.

Thực hiện chương trình tuần 19 HKI năm học 2015 - 2016

GVCN nắm chắc tình hình số lượng lớp báo cáo cho nhà trường.

Coi thi chấm thi, vào điểm.

Báo cáo kết quả kỳ 1.

Sơ kết tổ học kỳ 1.

Giáo viên cồn tiết vẫn tiếp tục dạy hết chương trình kỳ 1.

Các tin khác