Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 17 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 03:42 18/12/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 51 năm 2015, từ 14/12/2015 đến 20/12/2015 )

KẾ HOẠCH TUẦN 18.

 


 

 Thực hiện chương trình tuần 18 HKI năm học 2015 - 2016

 

 Lên lịch báo giảng kịp thời, đúng quy định, cập nhật sổ điểm.

 

 Thi IOE hết vòng 15 thứ 7 12/12

 

 Bồi dưỡng học sinh hùng biện Tiếng Anh.(C. Phúc)

Nắm kế hoạch coi thi chấm thi thực hiện nghiêm túc.

Giáo viên TD, CD, Nhạc, Mỹ Thuật thống kê kết quả kỳ 1 nộp cho chuyên môn.

Nộp đề thi học sinh giỏi 9 cho chuyên môn.

Các tin khác