Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 15:10 22/02/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 5 năm 2016, từ 01/02/2016 đến 07/02/2016 )

KẾ HOẠCH TUẦN 5 KỲ II.

 

Thực hiện chương trình tuần 5 HKII năm học 2015 - 2016

GVCN nắm chắc tình hình số lượng lớp, nắm tình hình học sinh có nguy cơ bỏ học báo cáo cho BGH.

Đốc thúc học sinh tiếp tục thi IOE đến vòng 25. T.Vững

Kiểm tra cập nhật lịch báo giảng, kế hoạch sử dụng đồ dùng dạy học.

Nắm kế hoạch trực tết Nguyên Đán để thực hiện nghiêm túc.

Cô Phúc, T>Vững tham gia chấm thi học sinh giỏi tại phòng GDĐT ngày 01, 02/02/16.

Tham gia hoạt động văn nghệ Mừng Đảng, Mừng Xuân thứ 5 04/02/16.

Các tin khác