Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 02 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 15:19 30/11/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 49 năm 2015, từ 30/11/2015 đến 06/12/2015 )

KẾ HOẠCH TUẦN 16.

 

 Thực hiện chương trình tuần 16 HKI năm học 2015 - 2016

 Lên lịch báo giảng kịp thời, đúng quy định, cập nhật sổ điểm.

 Đốc thúc học sinh thi IOE hết vòng 15

 Bồi dưỡng học sinh hùng biện Tiếng Anh.(C. Phúc)

Dự giờ tham lớp một số giáo viên.

Nộp bản sao bằng, chứng chỉ, quyết định nâng lương mới nhất cho kế toán.

Ra đề cương ôn tập học kỳ 1.

Kiểm tra công tác cập nhật vào sổ, lên mạng.

Chuẩn bị cơ sở vật chất thi IOE cấp trường.

Các tin khác