Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 22 tháng 11 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 15:19 24/11/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 48 năm 2015, từ 23/11/2015 đến 29/11/2015 )

KẾ HOẠCH TUẦN 15.

 

 Thực hiện chương trình tuần 15 HKI năm học 2015 - 2016

 Lên lịch báo giảng kịp thời, đúng quy định, cập nhật sổ điểm.

 Đốc thúc học sinh thi IOE hết vòng 15

 Bồi dưỡng học sinh hùng biện Tiếng Anh.(C. Phúc)

Cô Phúc tập huấn tại sở GD ĐT thứ 3 cả ngày.

Cô Hiền dạy thay Cô Phúc sáng thứ  tiết 3, 4, 5.

Ra đề cương ôn tập học kỳ 1.

Các tin khác