Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù ''

Ngày 25 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 21:03 25/01/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 4 năm 2016, từ 25/01/2016 đến 31/01/2016 )

KẾ HOẠCH TUẦN 4 KỲ II.

 

Thực hiện chương trình tuần 4 HKII năm học 2015 - 2016

GVCN nắm chắc tình hình số lượng lớp, nắm tình hình học sinh có nguy cơ bỏ học báo cáo cho BGH.

Đốc thúc học sinh tiếp tục thi IOE đến vòng 25. T.Vững

Tiếp tục bồi dưỡng học sinh thi học sinh giỏi chuẩn bị kỳ thi vào ngày 28, 29 tháng 01

Tham gia sinh hoạt chuyên môn tập huấn e-learning thứ 5 13h30.

Dự giờ thăm lớp giáo viên.

Kiểm tra cập nhật lịch báo giảng, kế hoạch sử dụng đồ dùng dạy học.

Kiểm tra chéo hồ sơ sổ sách. thứ 5 sau khi tập huấn.

Các tin khác