Dạy tức là học hai lần''

Ngày 19 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 06:07 22/01/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 3 năm 2016, từ 18/01/2016 đến 24/01/2016 )

KẾ HOẠCH TUẦN 3 KỲ II.

 

Thực hiện chương trình tuần 3 HKII năm học 2015 - 2016

GVCN nắm chắc tình hình số lượng lớp báo cáo cho nhà trường.

Đốc thúc học sinh tiếp tục thi IOE đến vòng 25. T.Vững

Tiếp tục bồi dưỡng học sinh thi hùng biện Tiếng Anh. Cô Phúc

Tham gia sinh hoạt cụm chuyên môn tại Trần Thúc Nhẫn. 13g30 thứ 5 21/01. T.Khánh, T.Toàn, T.Thuần.

Cô Phúc bốc thăm thi hùng biện Tiếng Anh tại phòng GD 15h00 21/01.

Các tin khác