Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng đường đi cho những người khác "

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 15:10 16/05/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 21 năm 2016, từ 23/05/2016 đến 29/05/2016 )

KẾ HOẠCH TUẦN 40:

- Tiếp tục ổn định nề nếp sau thi học kỳ II.

- Dạy học bình thường, ôn tập nội dung trọng tâm cho học sinh.

- Tổng kết năm học.

- Lập danh sách học sinh tham gia bồi dưỡng ở Đặng Dung.

- Nắm kế hoạch trực hè và các hoạt động trong hè.

Các tin khác