Trọng thầy mới được làm thầy ''

Ngày 17 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 15:08 16/05/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 20 năm 2016, từ 16/05/2016 đến 22/05/2016 )

KẾ HOẠCH TUẦN 39:

- Tiếp tục ổn định nề nếp sau thi học kỳ II.

- Dạy học bình thường, ôn tập nội dung trọng tâm cho học sinh.

- Tổng kết tổ chuyên môn, đánh giá kết quả hoạt động cá nhân năm học.

- Lập danh sách học sinh tham gia bồi dưỡng ở Đặng Dung.

- Tham gia cổ động bầu cử.

Các tin khác