Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 13 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 06:30 12/01/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 22
( Tuần 2 năm 2016, từ 11/01/2016 đến 17/01/2016 )

KẾ HOẠCH TUẦN 2 KỲ II.

 

Thực hiện chương trình tuần 2 HKII năm học 2015 - 2016

GVCN nắm chắc tình hình số lượng lớp báo cáo cho nhà trường.

Đốc thúc học sinh tiếp tục thi IOE, tham gia thi vòng cấp huyện ngày 16/01/16. T.Vững

Tiếp tục bồi dưỡng học sinh thi hùng biện Tiếng Anh. Cô Phúc

Sơ kết trường học kỳ 1 chiều thứ 5 14h00.

GVCN chuẩn bị nội dung họp phụ huynh học sinh vào ngày Chủ Nhật.

Các tin khác